KHÓA HỌC NGHỀ DIGITAL MARKETING

 • Khóa học quảng cáo Google Ads thực tế
  3,000,000

  Khả dụng: Trong khoHết hàng

  Khóa học quảng cáo Google Ads thực tế là chương trình đào tạo được thiết kế dành cho cá nhân hay tổ chức muốn học Google ads và tự làm quảng cáo Google. Chương trình học được thiết kế thực hành 100%, học viên tham gia sẽ được hướng dẫn thực hành trên những dự án thực tế của từng học viên.

 • Khóa học quảng cáo zalo từ A-Z
  1,500,000

  Khả dụng: Trong khoHết hàng

  Khóa học quảng cáo zalo từ A-Z là chương trình đào tạo dành cho cá nhân hay tổ chức muốn học về quảng cáo và bán hàng trên Zalo. Chương trình học được thiết kế thực hành 100%, học viên tham gia sẽ được hướng dẫn thực hành trên những dự án thực tế của từng học viên.

 • Khóa học thiết kế website WordPress thực tế
  3,000,000

  Khả dụng: Trong khoHết hàng

  Khóa học thiết kế website WordPress thực tế là chương trình đào tạo được thiết kế dành cho cá nhân hay tổ chức muốn học thiết kế website wordpress và tự quản lý. Chương trình học được thiết kế thực hành 100%, học viên tham gia sẽ được hướng dẫn thực hành trên những dự án thực tế của từng học viên.

 • Khoá Học Thực hành SEO TOP Google
  8,000,000

  Khả dụng: Trong khoHết hàng

  Khóa học Thực hành SEO Top Google là chương trình đào tạo SEO được thiết kế dành cho cá nhân hay tổ chức muốn học SEO và tự làm SEO. Chương trình học được thiết kế thực hành 100%, học viên tham gia sẽ được hướng dẫn thực hành trên những dự án thực tế của từng học viên.

KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG