0764222218

Cách dùng hàm datedif trong google sheet kèm ví dụ minh họa

hàm datedif trong google sheet

Đôi khi, trong công việc của chúng ta, chúng ta cần tính độ chênh lệch của ngày, tháng, năm. Trong bài viết này Daotaotinhoc sẽ chia sẻ về cách sử dụng hàm Datedif trong google sheet cụ thể và dễ dàng nhất

Hàm DATEDIF là gì? 

Hàm DATEDIF trong Google Sheet (được viết tắt của cụm từ “Date Difference”). Đây là một trong những hàm được sử dụng để để tính sự khác biệt giữa hai giá trị thời gian. 

Cách sử dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet.

Cú pháp hàm DATEDIF.

=DATEDIF(ngày_bắt đầu; ngày_kết thúc; đơn vị)

  • Trong đó:

start_date: là ngày đại diện cho giá trị ngày bắt đầu của khoảng thời gian được định dạng số sê-ri của Google Sheet. 

end_date: đó là ngày đại diện cho giá trị ngày kết thúc của khoản thời gian ở định dạng số sê-ri của Google Sheet.

unit: Viết tắt dạng văn bản của “đơn vị thời gian”.

Xem thêm:

Cách sử dụng hàm ARRAYFORMULA trong Google Sheet kèm theo ví dụ tham khảo

Khóa học google sheet từ cơ bản đến nâng cao cho dân văn phòng

Đơn vị thời gian trong hàm DATEDIF.

“Y” (năm): được sử dụng trong công thức để tìm số năm làm tròn xuống giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

“M” (tháng): được sử dụng trong công thức để tìm số tháng làm tròn xuống giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

“D” (ngày): được sử dụng trong công thức để tìm số ngày giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

“MD”: hàm sẽ về số ngày lẻ của tháng (số ngày chưa tròn tháng) giữa hai khoảng thời gian.

“YM”: hàm sẽ trả về số lẻ của năm (số tháng chưa tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.

“YD”: hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm (số ngày chưa làm tròn năm) giữa hai khoảng thời gian.

Sử dụng hàm DATEDIF để tính tổng số năm tuổi

Bước 1: nhập công thức =DATEDIF(A2;B2; “y”)

hàm datedif trong google sheet
Hình 1. Cách dùng hàm datedif trong google sheet

Ở ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc trong B2. Trong công thức, “y” (số năm) trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày.

hàm datedif trong google sheet
Hình 2. Cách dùng hàm datedif trong google sheet

Sử dụng hàm DATEDIF với “ym”để tính tháng

Bước 1: nhập công thức =DATEDIF(A2;B2;”ym”)

hàm datedif trong google sheet
Hình 3. Cách dùng hàm datedif trong google sheet

Ở ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc trong B2. Trong công thức, “ym” (số tháng) trả về số tháng đầy đủ giữa hai ngày.

hàm datedif trong google sheet
Hình 4. Cách dùng hàm datedif trong google sheet

Sử dụng hàm DATEDIF với “md”để tính ngày

Bước 1: nhập công thức =DATEDIF(A2;B2; “md”)

hàm datedif trong google sheet
Hình 5. Cách dùng hàm datedif trong google sheet

Ở ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc trong B2. Trong công thức, “md” (số ngày) trả về số ngày đầy đủ giữa hai ngày.

hàm datedif trong google sheet
Hình 6. Cách dùng hàm datedif trong google sheet

Vậy số tuổi của bạn hiện tại là: 21 năm, 2 tháng và 30 ngày

Ở bài viết này, daotaotinhoc đã chia sẻ bí quyết để sử dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet. Hy vọng, daotaotin có thể giúp bạn một phần nào đó trong công việc cũng như trong học tập.

Mời bạn đánh giá

Để lại một trả lời