0966.222.844

Cách sử dụng hàm AGGREGATE trong Excel kèm ví dụ minh họa

Cách sử dụng hàm aggregate trong excel kèm ví dụ minh họa | daotaotinhoc

Các bạn biết đấy, việc thống kê các số liệu trong excel sẽ vô cùng đơn giản khi bạn có sự hỗ trợ và biết đến cách đánh số thứ tự bằng hàm Aggregate trong Excel. Hãy cùng daotaotinhoc.vn tìm hiểu về cách đánh số qua bài viết dưới đây nhé

Hàm Aggregate trong excel là gì? 

Hàm Aggregate trong excel là một trong những hàm tổng hợp của các hàm khác và cho bạn có thể thêm các tùy chọn bỏ qua, ẩn các hàng hoặc giá trị lỗi. Đây là một hàm khá lạ lẫm với nhiều người khi dùng Excel, nhưng nếu biết sử dụng thì nó sẽ giúp làm tăng tốc độ tính toán lên rất nhanh. 

Công thức: 

– Đối với công thức hàm Aggregate: 

=AGGREGATE(function_num, options, ref1, ref2, …)

Trong đó:

  • Function_num: Là đối số từ 1 đến 19, quy định chức năng mà bạn muốn sử dụng và được thể hiện ở bảng Function_num bên dưới (Bảng 1)
  • Options: Từ 0 đến 7, quy định tùy chọn khi bạn sử dụng hàm, được thể hiện ở bảng Options bên dưới. (Bảng 2)
  • ref1: Ô/vùng tham chiếu.
  • ref2: Đối số không bắt buộc và số thứ hai – k.

Xem thêm:
Các khóa học excel từ cơ bản đến nâng cao

Cách dùng hàm SUMPRODUCT trong excel cơ bản kèm ví dụ

 

– Đối với mảng, công thức được sử dụng: 

=AGGREGATE(function_num, options, array, k)

Trong đó:

  • array: Mảng cần xét.
  • k: Đối số tương ứng với mảng

Bảng Function_num trong hàm AGGREGATE:

FUNCTION_NUMCHỨC NĂNGREF2
1AVERAGE 
2COUNT 
3COUNTA 
4MAX 
5MIN 
6PRODUCT 
7STDEV.S 
8STDEV.P 
9SUM 
10VAR.S 
11VAR.P 
12MEDIAN 
13MODE.SNGL 
14LARGEk
15SMALLk
16PERCENTILE.INCk
17QUARTILE.INCquart
18PERCENTILE.EXCk
19QUARTILE.EXCquart

Bảng 1: Bảng Function_num của hàm Aggregate

Bảng Options trong hàm AGGREGATE:

OPTIONSMIÊU TẢ
0/trốngĐối số này giúp bỏ qua những ô SUBTOTAL hoặc AGGREGATE khác.
1

Bỏ qua các dòng bị ẩn, ô SUBTOTAL hoặc AGGREGATE khác.

2Bỏ qua các giá trị lỗi, những ô SUBTOTAL hoặc AGGREGATE khác.
3Bỏ qua các dòng bị ẩn, giá trị lỗi, những ô SUBTOTAL hoặc AGGREGATE khác.
4Không bỏ qua bất kỳ thứ gì
5Bỏ qua dòng bị ẩn
6Bỏ qua các giá trị lỗi
7Giúp bỏ qua các dòng bị ẩn và các giá trị lỗi

Bảng 2: Bảng Options của hàm Aggregate

 

Ứng dụng về hàm aggregate trong excel 

Ví dụ: Trong bảng tính excel, bạn đang có vùng dữ liệu từ B3 đến B14, trong đó ô B9 ở dòng thứ 9 đang bị ẩn (có giá trị là 7) và ô B5 đang bị lỗi #DIV/0! như ví dụ bên dưới: 

hàm aggregate trong excel
Hình 1. Cách sử dụng hàm aggregate trong excel

Nếu bạn muốn tính tổng giá trị, hãy sử dụng hàm AGGREGATE để tính tổng của vùng B3:B14, bỏ qua các hàng ẩn và giá trị lỗi theo công thức sau: 

=AGGREGATE(9,7,B3:B14)

hàm aggregate trong excel
Hình 2. Cách sử dụng hàm aggregate trong excel

Sau đó, nhấn Enter và được kết quả là: 68

hàm aggregate trong excel
Hình 3. Cách sử dụng hàm aggregate trong excel

Nếu bạn muốn sử dụng hàm AGGREGATE để tính trung bình của vùng B3:B14, bỏ qua các giá trị lỗi bằng công thức như sau: =AGGREGATE(1,6,B3:B14)

hàm aggregate trong excel
Hình 4. Cách sử dụng hàm aggregate trong excel

Sau đó, nhấn Enter và được kết quả là: 6,818181818

hàm aggregate trong excel
Hình 5. Cách sử dụng hàm aggregate trong excel

Nếu như bạn muốn sử dụng hàm AGGREGATE để đếm số ô chứa dữ liệu của vùng B3:B14, bỏ qua các hàng ẩn như sau: 

=AGGREGATE(2,5,B3:B14)

hàm aggregate trong excel
Hình 6. Cách sử dụng hàm aggregate trong excel

Sau đó, nhấn Enter và được kết quả là: 11

hàm aggregate trong excel
Hình 7. Cách sử dụng hàm aggregate trong excel

 

Một số chú ý mà bạn cần biết khi dùng hàm Aggregate trong excel

Số hàm

Ngay sau khi bạn nhập đối số Function_num mà trong lúc đó bạn nhập hàm AGGREGATE vào một ô trên trang tính, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các hàm mà bạn có thể dùng làm đối số

Lỗi

Nếu cần phải có đối số ref 2 nhưng đối số này không được cung cấp, thì hàm AGGREGATE trong excel sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Nếu một hoặc nhiều tham chiếu là tham chiếu 3-D, thì hàm AGGREGATE trong excel sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Kiểu Phạm vi:

Hàm AGGREGATE trong excel được thiết kế để dùng cho các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nó không được thiết kế để dùng cho các hàng dữ liệu, hay các phạm vi ngang. Tuy nhiên, việc ẩn một giá trị bất kỳ của hàng trong phạm vi dọc sẽ ảnh hưởng tới tổng gộp.

 

Trên đây là những bí quyết đánh số thứ tự nhanh bằng hàm Aggregate trong excel kèm các ví dụ minh hoạ chi tiết. Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho bạn có thể áp dụng được hàm này vào trong học tập và trong công việc của mình. Daotaotinhoc.vn chúc các bạn sử dụng thành thạo nhé!

Mời bạn đánh giá

Để lại một trả lời