0966.222.844

Cách sử dụng hàm ARRAYFORMULA trong Google Sheet kèm theo ví dụ tham khảo

Cách sử dụng hàm arrayformula trong google sheet kèm theo ví dụ tham khảo | daotaotinhoc

Hàm ARRAYFORMULA trong Google Sheet là một cách hiệu quả dành cho bạn để áp dụng các công thức và hàm cho toàn bộ cột, hàng và mảng bằng cách sửa đổi một ô. Bài viết này của Daotaotinhoc sẽ giải thích cho bạn về cách sử dụng hàm Arrayformula để sao chép nội dung của toàn bộ hàng, cột và mảng; hay áp dụng công thức cho toàn bộ mảng và áp dụng các hàm cho toàn bộ mảng.

Cú pháp hàm ARRAYFORMULA trong Google Sheet

Cú pháp của hàm như sau:

=ARRAYFORMULA(công_thức_mảng)

Trong đó: Công_thức_mảng: là dải ô, biểu thức toán học sử dụng một dải ô hoặc nhiều dải ô cùng chung kích thước hoặc là một hàm trả về kết quả lớn hơn một ô.

Sử dụng hàm ARRAYFORMULA để sao chép toàn bộ hàng, cột và mảng

Nếu như bạn biết vị trí của mảng ban đầu, bạn có thể chỉ định phạm vi của nó bên trong hàm ARRAYFORMULA và nó sẽ sao chép tương ứng.

Giả sử bạn muốn sao chép cột đầu tiên. Thì đây là cách có thể làm như vậy bằng ARRAYFORMULA như sau:

=arrayformula(A3:A)

Trong đó: 

A3 có nghĩa là mảng sẽ bắt đầu từ ô A3.

A có nghĩa là tất cả các ô kế tiếp nằm trong cột A có một giá trị đều được bao phủ.

Và kết quả hiển thị như sau:

hàm arrayformula trong google sheet
Hình 1. Cách sử dụng hàm arrayformula trong google sheet

Xem thêm:
HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO BẢNG TRONG GOOGLE SHEET CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
Khóa học google sheet từ cơ bản đến nâng cao cho dân văn phòng

Thay vào đó, nếu như bạn muốn sao chép hàng đầu tiên, bạn cũng có thể làm như sau:

=arrayformula(B1:1)

Trong đó:

B1: có nghĩa là mảng sẽ bắt đầu từ ô B1

1: có nghĩa là tất cả các ô tiếp theo trong hàng 2 có một giá trị sẽ đều được bao phủ.

Và kết quả sẽ như sau:

hàm arrayformula trong google sheet
Hình 2. Cách sử dụng hàm arrayformula trong google sheet

Bạn cũng có thể chỉ định toàn bộ mảng trong một trang tính khác:

=arrayformula(‘Trang tính3’!A2:C9)

Và kết quả sẽ như sau:

hàm arrayformula trong google sheet
Hình 3. Cách sử dụng hàm arrayformula trong google sheet

Sử dụng hàm ARRAYFORMULA để áp dụng các hàm cho toàn bộ mảng

Khi bạn sử dụng một công thức để làm đối số của ARRAYFORMULA, công thức đó có thể được áp dụng cho một mảng được chỉ định trước đó. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang sử dụng công thức mà nó chỉ thừa nhận một ô duy nhất làm đối số. Tuy nhiên, đối số của công thức đó phải là mảng.

Ví dụ, khi sử dụng cùng một mảng trên, bạn đang muốn chuyển các số thành số nguyên. Để làm được như vậy, bạn thực hiện công thức sau:

=arrayformula (int (A3:C9))

Và kết quả sẽ như sau:

hàm arrayformula trong google sheet
Hình 4. Cách sử dụng hàm arrayformula trong google sheet

Sử dụng hàm ARRAYFORMULA để áp dụng công thức cho toàn bộ mảng

Bạn có thể đi xa hơn việc sử dụng một hàm để áp dụng toàn bộ công thức cho toàn bộ mảng bằng cách sử dụng ARRAYFORMULA. Đối với ví dụ minh họa của Daotaotinhoc, chúng mình muốn áp dụng công thức sau cho tất cả các ô của toàn bộ mảng:

=(int (A3)-2)

Tuy nhiên chúng ta có thể dễ dàng làm như vậy bằng cách sử dụng hàm ARRAYFORMULA, sau đó hãy thay đổi đối số ô để bao gồm toàn bộ mảng:

=arrrayformula ((int (A3:C9)-2))

Kết quả sẽ như sau:

hàm arrayformula trong google sheet
Hình 5. Cách sử dụng hàm arrayformula trong google sheet

Lưu ý khi sử dụng hàm ARRAYFORMULA trong Google Sheet

  • Một vài công thức mảng sẽ được tự động mở rộng sang các ô lân cận, để tránh lạm dụng hàm ARRAYFORMULA.
  • Nhấn Ctrl + Shift + Enter trong khi chỉnh sửa công thức thì nó sẽ tự động thêm hàm ARRAYFORMULA (vào phần đầu của công thức)
  • Bạn hãy lưu ý rằng không thể xuất công thức mảng.

Hy vọng với những chia sẻ này, bạn có thể đã nắm được cách sử dụng hàm ARRAYFORMULA trong Google Sheet và những ứng dụng quan trọng của nó. Nếu bạn còn thắc mắc nào hãy để ngay bình luận phía dưới để Daotaotinhoc có thể giải đáp cho bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 vote)

Để lại một trả lời