0966.222.844

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Google Sheet kèm theo ví dụ minh họa cụ thể

Cách sử dụng hàm countif trong google sheet kèm ví dụ minh họa cụ thể | daotaotinhoc

Hàm COUNTIF Trong Google Sheets thường được sử dụng để đếm số lần mà một giá trị được tìm thấy trong phạm vi dữ liệu được chọn và đáp ứng được các tiêu chí cụ thể. Về mặt cơ bản, hàm COUNTIF chính là sự kết hợp giữa hàm IF và hàm COUNT trong Google Sheet. Cùng Daotaotinhoc theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về hàm COUNTIF.

Tổng hợp chi tiết hàm COUNTIF trong Google Sheet

Cú pháp của hàm COUNTIF

= COUNTIF(range,criterion)

Trong đó:

Range: đây là dải ô mà bạn đang muốn đếm.

Criterion: đây là điều kiện cần được đáp ứng để một một ô được đếm.

Các tiêu chí có thể áp dụng:

Các tiêu chí để sử dụng được hàm COUNTIF trong Google Sheet

– Một số trong Google Sheet.

– Một chuỗi văn bản bất kỳ, chẳng hạn như “Beauty” hoặc “Single”.

– Một tham chiếu ô trong bảng (chẳng hạn như A2 hoặc B2).

– Một biểu thức nào đó chẳng hạn như “=10” hoặc “>10” hoặc “<10”. Phải lưu ý rằng trong trường hợp bằng, thì bạn không thể bắt buộc phải sử dụng dấu bằng. Thay vào đó bạn có thể sử dụng số trong dấu ngoặc kép.

Phạm vi ô chứa số hoặc chứa chuỗi văn bản

– Nếu như phạm vi chứa số, thì trong tiêu chí bạn có thể sử dụng toán tử so sánh (>,<,=,<>). Ví dụ như: để đếm số học sinh đạt trên 80 điểm trong một môn toán học, bạn có thể sử dụng “>80” để làm tiêu chí. Hàm COUNTIF sẽ kiểm tra từng số trong “phạm vi” cho tiêu chí này. Lưu ý khi bạn muốn sử dụng toán tử cho một số thì bạn cần phải đặt nó trong dấu ngoặc kép.

– Nếu như phạm vi chứa chuỗi văn bản, thì tiêu chí này có thể là chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “beauty”) hoặc có thể là tham chiếu ô có chứa chuỗi văn bản.

– Bạn cũng có thể sử dụng các ký tự đại điện trong trường hợp là tiêu chí văn bản. Ví dụ: để đếm được các ô chứa Banana hoặc Bananas, bạn có thể dùng Banana* làm tiêu chí.

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong Google Sheet

Hàm Countif trong Google Sheet thường được dùng khi tiêu chí hay điều kiện được chỉ định là duy nhất.

– Phần If của hàm sẽ cung cấp các tiêu chí, điều kiện cần thỏa mãn cho các ô hoặc dữ liệu để đếm.

– Phần Count sẽ đếm tổng số ô đáp ứng được các tiêu chí đưa ra.

Xem thêm:
HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO BẢNG TRONG GOOGLE SHEET CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
Khóa học google sheet từ cơ bản đến nâng cao cho dân văn phòng

Để hình dung rõ hơn về hàm Count như thế nào, bạn hãy cùng Daotaotinhoc tham khảo bài viết dưới đây:

Ví dụ 1

Ví dụ này cho chúng ta bảng danh sách điểm của học sinh trong lớp học. Đề bài yêu cầu đó là bạn hãy đếm số học sinh đạt trên 75 điểm trở lên.

hàm countif trong google sheet
Hình 1. Cách sử dụng hàm countif trong google sheet

Lúc này chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNT trong Google Sheet với cú pháp như sau:

= COUNTIF($B$2:$B$14,”>75”)

hàm countif trong google sheet
Hình 2. Cách sử dụng hàm countif trong google sheet

Lưu ý:

– Điều kiện cần của chúng ta phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

– Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm các tiêu chí trong một ô và sử dụng tham chiếu ô đó. Chẳng hạn, nếu tiêu chí nằm trong ô C2, chúng ta có thể sử dụng công thức sau: =COUNTIF($B$2:$B$14,”>”&C2). Cần lưu ý rằng, khi bạn sử dụng tham chiếu ô thì bạn vẫn phải sử dụng toán tử trong dấu ngoặc kép và sử dụng dấu & để nói với vùng tham chiếu ô.

hàm countif trong google sheet
Hình 3. Cách sử dụng hàm countif trong google sheet

Ví dụ 2

Cho bảng tính Google Sheet như dưới đây, bạn hãy đếm tất cả các bản ghi giao dịch của Mỹ. 

hàm countif trong google sheet
Hình 4. Cách sử dụng hàm countif trong google sheet

Chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNTIF trong Google Sheet với công thức dưới đây:

=COUNT($B$2:$B$13, “Mỹ”)

hàm countif trong google sheet
Hình 5. Cách sử dụng hàm countif trong google sheet

Lưu ý:

– Vì tham số criterion là văn bản nên chúng ta không cần phải sử dụng dấu bằng (=). Trong ví dụ này, điều kiện là US vì vậy chúng ta chỉ cần sử dụng “US”.

– Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng tham chiếu ô. Ví dụ, nếu như tiêu chí nằm trong ô D2, thì chúng ta có thể sử dụng công thức là: =COUNTIF($B$2:$B$13,D2).

Ví dụ 3

Cho bảng dữ liệu dưới đây, bạn hãy đếm tất cả các ô trong trong vùng và phạm vi dữ liệu cho trước.

hàm countif trong google sheet
Hình 6. Cách sử dụng hàm countif trong google sheet

Trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng công thức hàm Countif như sau:

=COUNTIF($C$2:$C$13,””)

hàm countif trong google sheet
Hình 7. Cách sử dụng hàm countif trong google sheet

Trong ví dụ này, tiêu chí được sử dụng là dấu ngoặc kép””. Khi chúng ta sử dụng dấu ngoặc kép để làm tiêu chí, điều kiện, thì hàm COUNTIF chỉ đếm những ô trống nằm trong bảng tính.

Có một lưu ý nhỏ cho bạn đó là hàm chỉ đếm ô trống chứ không đếm những ô có chứa ký tự khoảng trắng, hay dấu cách.

Thông qua những ví dụ nêu trên có lẽ bạn đã nắm được cách sử dụng hàm COUNTIF trong Google Sheet. Ngoài ra nếu bạn còn thắc mắc nào hoặc câu hỏi nào cần giải đáp, bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận bên dưới bài viết nhé!

Mời bạn đánh giá

Để lại một trả lời