0764222218

Cách Tham Chiếu Đến Range

Các Cách Tham Chiếu Đến Range

Trong lập trình VBA, chúng ta biết càng nhiều cách Tham Chiếu Đến Range càng nhiều càng tốt. Vì biết được nhiều cách sẽ giúp ta tiếp cận dữ liệu cần lấy hoặc cần ghi vào Excel dễ dàng hơn.

Sau đây là những cách thường hay sử dụng nhất. Các bạn nên chia sẻ về để tra cứu khi lập trình VBA nhé.

Cú pháp:

Range("tên ô")

Cells(hàng, cột)

Cells(hàng, "tên cột")

Columns("tên cột")

Columns(index_cột)

Rows("tên hàng")

Rows(index_hàng)

Dạng 1: Tham chiếu đến Range là 1 ô

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) ô A1.

Sub Range1()
  Range("A1").Select
  Cells(1, 1).Select
  Cells(1, "A").Select
  Range("A1:A1").Select
  Range("A1", "A1").Select
  Range(Range("A1"), Range("A1")).Select
  Range(Cells(1, 1), Cells(1, 1)).Select
  Range(Cells(1, "A"), Cells(1, "A")).Select
  Cells(1).Select
  [A1].Select
  Range("A" & 1).Select
End Sub

Dạng 2: Tham chiếu đến Range là 1 vùng hình chữ nhật

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) vùng B1:C9.

Sub Range2()
  Range("B1:C9").Select
  Range("B1", "C9").Select
  Range(Range("B1"), Range("C9")).Select
  Range(Cells(1, 2), Cells(9, 3)).Select
  Range(Cells(1, "B"), Cells(9, "C")).Select
  Range("B" & 1 & ":C" & 9).Select
End Sub

Dạng 3: Tham chiếu đến Range là 1 cột

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) cột B.

Sub Range3()
  Columns(2).Select
  Columns("B").Select
  Range("B:B").Select
  Range(Columns(2), Columns(2)).Select
  Range(Columns("B"), Columns("B")).Select
End Sub

Dạng 4: Tham chiếu đến Range là nhiều cột liên tiếp.

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) vùng cột B:D.

Sub Range4()
  Columns("B:D").Select
  Range("B:D").Select
  Range(Columns(2), Columns(4)).Select
  Range(Columns("B"), Columns("D")).Select
End Sub

Dạng 5: Tham chiếu đến Range là 1 hàng

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) hàng 4.

Sub Range5()
  Rows(4).Select
  Rows("4").Select
  Range("4:4").Select
  Range(Rows(4), Rows(4)).Select
  Range(Rows("4"), Rows("4")).Select
  Range(Rows("4:4"), Rows("4:4")).Select
  Range(Range("4:4"), Range("4:4")).Select
End Sub

Dạng 6: Tham chiếu đến Range là nhiều hàng liên tiếp

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) vùng hàng 4:7.

Sub Range6()
  Rows("4:7").Select
  Range("4:7").Select
  Range(Rows(4), Rows(7)).Select
  Range(Rows("4"), Rows("7")).Select
  Range(Range("4:4"), Range("7:7")).Select
End Sub

Dạng 7: Tham chiếu đến Range là nhiều vùng không liên tiếp

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) các vùng B1, C3:C6, D4:E5, E7.

Sub Range7()
  Range("B1,C3:C6,D4:E5,E7").Select
  Union(Range("A1"), Range("C3:C6"), Range("D4:E5"), Range("E7")).Select
End Sub

Dạng 8: Tham chiếu đến Range là nhiều cột không liên tiếp

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) các vùng B, D:E.

Sub Range8()
  Range("B:B,D:E").Select
  Union(Columns(2), Columns("D:E")).Select
  Union(Columns("B"), Columns("D:E")).Select
  Union(Columns("B:B"), Columns("D:E")).Select
  Union(Range("B:B"), Range("D:E")).Select
End Sub

Dạng 9: Tham chiếu đến Range là nhiều hàng không liên tiếp

Các dòng code dưới đây sẽ chọn (Select) các vùng 3, 5:7, 9

Sub Range9()
Range("3:3,5:7,9:9").Select
Union(Rows(3), Rows("5:7"), Rows(9)).Select
Union(Rows("3:3"), Rows("5:7"), Rows("9:9")).Select
Union(Range("3:3"), Range("5:7"), Range("9:9")).Select
End Sub

Video hướng dẫn

Các bạn có thể xem video dưới đây để hiểu rõ hơn cách tham chiếu đến Range.

Nếu các bạn muốn làm việc với Excel một cách chuyên nghiệp hơn thì hãy đăng ký khóa học Lập Trình VBA Cơ Bản.

Xem thêm nhiều bài viết về Lập Trình VBA hoặc các bài viết về Microsoft Excel.

Nếu thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ để tạo thêm động lực cho ban biên tập nhé.  Xin cảm ơn.

Tài liệu tham khảo

Và cuối cùng là link tải file đính kèm: Làm Việc Với Đối Tượng Range

Link dự phòng: Làm Việc Với Đối Tượng Range

 

Mời bạn đánh giá