0966.222.844

ĐÀO TẠO TIN HỌC MOS EXCEL

Chứng chỉ tin học Mos Excel là chứng chỉ quốc tế hàng đầu thế giới do Microsoft trực tiếp cấp. Chứng nhận khả năng sử dụng thành thạo ứng dụng Microsoft Excel.

Giá chỉ:

2,000,000 VND

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC MOS EXCEL

Bài 1: Giới thiệu Excel

 • Những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010
 • Làm quen với trang tính

Bài 2: Định dạng ô dữ liệu

 • Chỉnh sửa dữ liệu trong trang tính
 • Định dạng dữ liệu

Bài 3: Phân tích, tổ chức và chia sẻ Workbooks

 • Sắp xếp dữ liệu
 • Lọc dữ liệu
 • Đặt tên vùng dữ liệu
 • Tạo siêu liên kết
 • Tạo chú thích bình luận
 • Kết xuất dữ liệu
 • Thay đổi thuôc tính Workbook
 • Chia sẻ Workbook

Bài 4: Sử dụng công thức tính toán

 • Các thao tác tính toán cơ bản
 • Sử dụng hàm tính toán thường gặp

Bài 5: Định dạng dữ liệu trong Worksheet

 • Các kiểu dữ liệu trong bàng tính
 • Định dạng kiểu hiển thị cho ô dữ liệu
 • Thiết lập định dạng theo điều kiện

Bài 6: Xem và in Workbook

 • Thay đổi chế độ xem Worksheet
 • Chế độ xem trước và in ấn
 • Tạo Header/ Footer

Bài 7: Làm việc với biểu đồ ( Charts)

 • Tạo biểu đồ cơ bản
 • Định dạng biểu đồ
 • Sử dụng Sparklines

Làm việc với đồ họa ( Graphics)

 • Vẽ hình Shapes
 • Định dạng Shapes
 • Sử dụng WordArt
 • Chèn hình
 • Tạo sơ đồ SmartArt
Mời bạn đánh giá