0966.222.844

ĐÀO TẠO TIN HỌC MOS POWERPOINT

Chứng chỉ tin học Mos Powerpoint là chứng chỉ quốc tế hàng đầu thế giới do Microsoft trực tiếp cấp. Chứng nhận khả năng sử dụng thành thạo ứng dụng Microsoft Powerpoint.

Giá chỉ:

2,000,000 VND

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC MOS POWERPOINT

Bài 1: Đặc điểm mới của PowerPoint 2010

 • Tạo, quản lý và cộng tác trên file PowerPoint
 • Nâng cao bản trình chiếu với video, hình ảnh và hoạt cảnh
 • Cung cấp và chia sẻ bản trình chiếu hiệu quả

Bài 2: Khám phá PowerPoint 2010

 • Làm quen với giao diện người dùng của PowerPoint 2010
 • Tạo và lưu bản trình chiếu
 • Mở, di chuyển và đóng file trình chiếu
 • Hiển thị file trình chiếu theo nhiều cách khác nhau

Bài 3: Làm việc với các Slide

 • Thêm và xóa các Slide
 • Thêm các Slide với nội dung đã có
 • Chia bản trình chiếu thành các vùng
 • Sắp xếp các Slide và các vùng

Bài 4: Làm việc với văn bản trong Slide

 • Nhập văn bản trong Placeholder
 • Thêm các ô văn bản
 • Chỉnh sửa văn bản
 • Chỉnh lại văn bản cho đúng và thay đổi kích thước văn bản khi nhập
 • Kiểm tra chính tả và chọn những từ tốt nhất
 • Tìm, thay thế văn bản và font

Bài 5: Định dạng Slide

 • Áp dụng Theme
 • Sử dụng dải màu sắc và dải font
 • Thay đổi nền Slide
 • Thay đổi giao diện của Placeholder
 • Thay đổi căn lề, khoảng trống, kích thước và giao diện của văn bản

Bài 6: Nâng cao giao diện trình chiếu bằng các thành phần trực quan đơn giản

 • Thêm hình ảnh và hình ClipArt
 • Thêm sơ đồ vào slide
 • Thêm biểu đồ vào slide
 • Vẽ hình trong slide
 • Thêm hiệu ứng dịch chuyển giữa các slide

Bài 7: Đánh giá và hoàn thiện bản trình chiếu

 • Thiết lập bản trình chiếu để đảm bảo cho buổi thuyết trình
 • Xem trước và in bản trình chiếu
 • Chuẩn bị ghi chú cho người trình bày và in vắn tắt nội dung thuyết trình
 • Hoàn tất bản trình chiếu
 • Cung cấp bản trình chiếu cho buổi thuyết trình

Bài 8: Thao tác với bảng trong PowerPoint

 • Thêm bảng vào slide
 • Định dạng bảng
 • Thêm và cập nhật các trang tính Excel trong PowerPoint

Bài 9: Hiệu chỉnh các thành phần trực quan

 • Chỉnh sửa ảnh trong PowerPoint
 • Tùy chỉnh sơ đồ trong PowerPoint
 • Định dạng biểu đồ trong PowerPoint
 • Sắp xếp thành các thành phần đồ họa

Bài 10: Thêm hoạt cảnh vào PowerPoint

 • Sử dụng các hoạt cảnh có sẵn trong PowerPoint
 • Tùy chỉnh các hiệu ứng hoạt cảnh

Bài 11: Thêm âm thanh và video vào bản trình chiếu

 • Thao tác với các file âm thanh trong slide
 • Thao tác với các file video trong slide

Bài 12: Chia sẻ và đánh giá bản trình chiếu

 • Làm việc trong môi trường cộng tác
 • Lưu bản trình chiếu theo các định dạng khác nhau
 • Gửi bản trình chiếu trực tiếp từ PowerPoint
 • Đặt mật khẩu bảo vệ bản trình chiếu
 • Thêm và đánh giá các chú thích
 • Trộn các phiên bản trình chiếu

Bài 13: Hoàn thiện bản trình chiếu cho buổi thuyết trình

 • Tùy chỉnh bản trình chiếu với các đối tượng người nghe khác nhau
 • Diễn tập thuyết trình
 • Chuẩn bị bản trình chiếu khi làm việc từ xa
 • Lưu bản trình chiếu thành định dạng video

Bài 14: Tùy chỉnh PowerPoint

 • Thay đổi các thiết lập chương trình mặc định
 • Tùy chỉnh thanh Ribbon
 • Tùy chỉnh thanh cộng cụ Quick Access Toolbar
Mời bạn đánh giá