0764222218

EXCEL BÁO CÁO THỐNG KÊ TỰ ĐỘNG

Khóa học Excel báo cáo thống kê tự động sẽ giúp bạn tự tạo được các mẫu báo cáo thông kê đẹp, rõ ràng, đầy đủ thông tin và tự động cập nhật dữ liệu.

Giá chỉ:

1,500,000 VND

Khóa học Excel báo cáo thống kê tự động sẽ giúp bạn tự tạo được các mẫu báo cáo thông kê đẹp, rõ ràng, đầy đủ thông tin và tự động cập nhật dữ liệu.

KHÓA HỌC EXCEL BÁO CÁO THỐNG KÊ TỰ ĐỘNG

BÀI 1: ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN(CONDITIONAL FORMATTING)

 1. Định dạng trình bày bảng tính ( Spreadsheet design)
 2. Sửa định dạng ( Edit Formatting)
 3. Xóa định dạng ( Delete Formatting)
 4. Ứng dụng tạo thống kê theo màu

BÀI 2: RÀNG BUỘC DỮ LIỆU (DATA VALIDATION)

 1. Tạo ràng buộc (Settings data)
 2. Tạo hộp thoại gợi ý (Input Message data )
 3. Tạo thông báo lỗi khi nhập sai (Error Alert data)

BÀI 3: CÁC DẠNG THỐNG KÊ ( TOTAL )

 1. Thống kê theo nhóm (SUBTOTAL)
 2. Thống kê từ nhiều bảng ( CONSOLIDATE)
 3. Bảng phân tích dữ liệu (PIVOT TABLE)
 4. Lọc dữ liệu với Slicer, Timeline
 5. Biểu đồ tự động
 6. Tạo báo cáo thống kê tổng hợp

BÀI 4: BIỂU ĐỒ NÂNG CAO (CHART DESIGN)

 1. Tạo biểu đồ ( Chart Wizart )
 2. Định dạng biểu đồ ( Chart Formatting)
 3. Biểu đồ nâng cao với 2 trục tung y
 4. Biểu đồ bên trong ô Sparklines

BÀI 5: MACRO CƠ BẢN

 1. Tạo Macro (Record Macro)
 2. Sử dụng Macro ( Macro View)
 3. Lưu và đính kèm Macro
 4. Ứng dụng Macro để lọc dữ liệu

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

 • Số buổi học: 4 buổi
 • Giờ học: 18h – 21h phù hợp cho mọi đối tượng
 • Ngày học: Từ T2-T7
 • Hotline: 0966.222.844
 • Ngân hàng Vietcombank
  Nguyễn Quang Vinh
  STK: 0381000580957
  Chi nhánh Thủ Đức, HCM
  Cú pháp: hoten-sdt-môn học

 

Mời bạn đánh giá