0764222218

MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN

Khóa học Microsoft Excel cơ bản sẽ giúp các bạn nắm được các thao tác tính toán trên bảng tính Excel giúp đáp ứng nhu cầu công việc văn phòng.

Giá chỉ:

1,200,000 VND

Khóa học Microsoft Excel cơ bản sẽ giúp các bạn nắm được các thao tác tính toán trên bảng tính Excel giúp đáp ứng nhu cầu công việc văn phòng.

MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN

microsoft-excel

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN

 1. Giới thiệu chung
 2. Khởi động và thoát excel
 3. Cửa sổ Excel: Giới thiệu các thanh công cụ: Title, menu, Standard, Formatting, Formula; Status
 4. Khái niệm: Column; Row; Cell; Sheet; Workbook; References
 5. Xử lý tập tin Workbook
 • Khởi tạo Workbook
 • Mở Workbook có sẵn
 • Lưu Workbook
 1. Các kiểu dữ liệu có sẵn: Number; Text; Date; Formula

BÀI 2: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN 

 1. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu: Nhập vào ô; Chỉnh sửa; Xoá; tính toán đơn giản
 2. Khối: Chọn; sao chép; di chuyển; xoá
 3. Sao chép công thức
 4. Xử lý hàng, cột, ô
 • Thay đổi độ rộng, chiểu cao;
 • Chèn và xoá: hàng, cột, ô
 • Ẩn hiện: Hàng, cột
 • Trộn ô
 1. Xử lý bảng tính
 • Thêm và xoá sheet
 • Ẩn hiện sheet
 • Đổi tên sheet

BÀI 3: TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH 

 1. Định dạng dữ liệu
 • Format à Cell: Number; Alignment; Font; Borders; Pattern
 • Sao chép định dạng
 1. Sắp xếp dữ liệu: Đơn giản; nhiều khoá

BÀI 4: CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL 

A-Hàm đơn giản

 1. Nhóm hàm số học: Round; Int; Mod; Abs; Sqrt
 2. Nhóm hàm tính toán: Sum; Max; Min; Average; Rank; Count; Counta; countblank;
 3. Nhóm hàm chuỗi: Left; Right; Mid; Len;
 4. Nhóm hàm thời gian: Day; Month; Year; Second; Minute; Hour; Date; Time

B- Nhóm hàm Logic: And; Or; Not; If

C- Nhóm hàm tìm kiếm: Vlookup; Hlookup

D- Nhóm hàm thống kê:

 1. Nhóm thống kê: Countif; Countifs; Sumif; Sumifs
 2. Nhóm hàm CSDL: Dsum; Dmax; Dmin; Dcount
 3. Nhóm hàm lọc và rút trích dữ liệu: Filter, Advanced

BÀI 5: BIỂU ĐỒ 

 1. Tạo biểu đồ bằng Chart Wizart
 2. Hiệu chỉnh biểu đồ

BÀI 6: IN BẢNG TÍNH

 1. Định dạng trang in
 2. In trang tính

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

 • Số buổi học: 6 buổi
 • Giờ học: 8h – 21h phù hợp cho mọi đối tượng
 • Ngày học: Từ T2-T7
 • Hotline: 0779944988 – 0779944699
 • Ngân hàng Vietcombank
  Nguyễn Quang Vinh
  STK: 0381000580957
  Chi nhánh Thủ Đức, HCM
  Cú pháp: hoten-sdt-môn học
Mời bạn đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN”