0966.222.844

MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO

Khóa học Microsoft Excel nâng cao sẽ giúp bạn có được những kỹ năng nâng cao vô cùng hiệu quả giúp tăng hiệu suất công việc lên gấp nhiều lần.

Giá chỉ:

1,500,000 VND

Khóa học Microsoft Excel nâng cao sẽ giúp bạn có được những kỹ năng nâng cao vô cùng hiệu quả giúp tăng hiệu suất công việc lên gấp nhiều lần.

MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO
microsoft-excel-nang-cao

BÀI 1: CÁC THỦ THUẬT

 1. Bảo vệ sheet, nội dungExcel không cho sửa ( Protect sheet, Protect Workbook)
 2. Đặt mật khẩu cho file Excel ( Set Password Excel)
 3. Đặt tên cho vùng dữ liệu ( Name box )
 4. Tạo liên kết sheet – liên kết tập tin trong Excel ( HyperLink: Existing File or web page, Place in this Document )

BÀI 2: ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN(CONDITIONAL FORMATTING)

 1. Định dạng trình bày bảng tính ( Spreadsheet design)
 2. Sửa định dạng ( Edit Formatting)
 3. Xóa định dạng ( Delete Formatting)

BÀI 3: RÀNG BUỘC DỮ LIỆU (DATA VALIDATION)

 1. Tạo ràng buộc (Settings data)
 2. Tạo hộp thoại gợi ý (Input Message data )
 3. Tạo thông báo lỗi khi nhập sai (Error Alert data)

BÀI 4: CÔNG THỨC MẢNG

 1. Giới thiệu công thức mảng
 • Tính toán dùng công thức mảng
 • Các quy định khi dùng công thức mảng
 1. Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp với If
 • Thống kê tổng theo điều kiện dùng công thức mảng
 • Đếm theo điều kiện dùng công thức mảng

BÀI 5: HÀM DÒ TÌM TỪ NHIỀU BẢNG 

 1. Hàm INDIRECT tham chiếu dữ liệu
 2. Tạo danh sách lấy dữ liệu từ nhiều vùng
 3. Dò tìm dữ liệu theo cột, dòng từ nhiều bảng: Vlookup, Hlookup kết hợp Indirect

BÀI 6: HÀM DÒ TÌM NÂNG CAO

 1. Hàm dò tìm vị trí: Match
 2. Hàm dò tìm giá trị: Index
 3. Dò tìm bảng nhiều dòng nhiều cột: Using INDEX and MATCH together

BÀI 7: CÁC DẠNG THỐNG KÊ ( TOTAL )

 1. Thống kê theo nhóm (SUBTOTAL)
 2. Thống kê từ nhiều bảng ( CONSOLIDATE)
 3. Bảng phân tích dữ liệu (PIVOT TABLE)

BÀI 8: MACRO CƠ BẢN

 1. Tạo Macro (Record Macro)
 2. Sử dụng Macro ( Macro View)
 3. Lưu và đính kèm Macro

BÀI 9: BIỂU ĐỒ NÂNG CAO (CHART DESIGN)

 1. Tạo biểu đồ ( Chart Wizart )
 2. Định dạng biểu đồ ( Chart Formatting)

BÀI 10: IN BẢNG TÍNH ( PRINT)

 1. Định dạng trang in ( Page setup)
 2. In trang tính ( Print practice)

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

 • Số buổi học: 6 buổi
 • Giờ học: 8h – 21h phù hợp cho mọi đối tượng
 • Ngày học: Từ T2-T7
 • Hotline: 0779944988 – 0779944699
 • Ngân hàng Vietcombank
  Nguyễn Quang Vinh
  STK: 0381000580957
  Chi nhánh Thủ Đức, HCM
  Cú pháp: hoten-sdt-môn học

 

Mời bạn đánh giá