0966.222.844

TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

Khóa học Tin học văn phòng cơ bản sẽ trang bị cho bạn đầy đủ  các kỹ năng về soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu Powerpoint với học phí rất hấp dẫn.

Giá chỉ:

2,500,000 VND

Khóa học Tin học văn phòng cơ bản sẽ trang bị cho bạn đầy đủ  các kỹ năng về soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu Powerpoint với học phí rất hấp dẫn.

MICROSOFT WORD CƠ BẢN

microsoft-word-co-ban

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT WORD CƠ BẢN 

 1. Giới thiệu chung

 2. Khởi động Word

 3. Của sổ Microsoft Word

 4. Thoát khỏi Word

 5. Nhập tiếng việt trong môi trường Windows

 • Các phần mềm tiếng việt thường dùng Vietkey hoặc Unikey
 • Bảng mã Unicode
 • Các kiểu gõ: VNI hoặc Telex

BÀI 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN

 1. Các thao tác soạn thảo

 • Nhập và chỉnh sửa văn bản
 • Xử lý khối: Đánh dấu, di chuyển, sao chép, xoá
 • Tìm kiếm và thay thế
 1. Các chế độ hiển thị: Normal; Printer Layout; Web Layout; Out line

 2. Xử lý tập tin

 • Tạo tập tin mới
 • Mở tập tin đã có
 • Lưu tập tin

BÀI 3: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 

 1. Định dạng chữ

 • Định dạng Font
 • Ký tự đặc biệt
 • Đổi kiểu chữ (hoa, thường, …)
 • Định dạng hướng văn bản (text Direction)
 1. Định dạng đoạn văn bản

 • Khái niệm về đoạn
 • Paragraph (Alignment; Indentation; Spacing)
 • Bullets and Numbering
 • Borders and Shading
 • Dropcap
 • Tabs….
 • Cột báo (Column )

BÀI 4: BẢNG BIỂU (TABLE) 

 1. Tạo bảng biểu

 2. Các thao tác cơ bản với bảng biểu

 • Chọn bảng, hàng, cột, ô
 • Nhập dữ liệu vào ô
 • Điều chỉnh độ rộng hàng, cột
 • Thêm, xoá: hàng, cột, ô
 • Chia, trộn ô
 1. Trình bày và trang trí bảng biểu

 • Tạo khung, nền,
 • Table Properties

BÀI 5: ĐỒ HOẠ VÀ CÁC ỨNG DỤNG KHÁC 

 1. Chữ nghệ thuật (Microsoft WordArt)

 2. Vẽ hình (Insert Shape)

 3. Chèn hình( Insert Picture)

 4. Công thức toán học (Microsoft Equation)

BÀI 6: IN ẤN

 1. Trình bày trang in

 2. Định dạng trang canh lề chuẩn

 3. Tiêu đề đầu trang cuối trang (Header and Footer)

 4. Xem trang in (Print Preview)

 5. In văn bản

MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN

microsoft-excel

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT EXCEL CƠ BẢN

 1. Giới thiệu chung
 2. Khởi động và thoát excel
 3. Cửa sổ Excel: Giới thiệu các thanh công cụ: Title, menu, Standard, Formatting, Formula; Status
 4. Khái niệm: Column; Row; Cell; Sheet; Workbook; References
 5. Xử lý tập tin Workbook
 • Khởi tạo Workbook
 • Mở Workbook có sẵn
 • Lưu Workbook
 1. Các kiểu dữ liệu có sẵn: Number; Text; Date; Formula

BÀI 2: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN 

 1. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu: Nhập vào ô; Chỉnh sửa; Xoá; tính toán đơn giản
 2. Khối: Chọn; sao chép; di chuyển; xoá
 3. Sao chép công thức
 4. Xử lý hàng, cột, ô
 • Thay đổi độ rộng, chiểu cao;
 • Chèn và xoá: hàng, cột, ô
 • Ẩn hiện: Hàng, cột
 • Trộn ô
 1. Xử lý bảng tính
 • Thêm và xoá sheet
 • Ẩn hiện sheet
 • Đổi tên sheet

BÀI 3: TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH 

 1. Định dạng dữ liệu
 • Format à Cell: Number; Alignment; Font; Borders; Pattern
 • Sao chép định dạng
 1. Sắp xếp dữ liệu: Đơn giản; nhiều khoá

BÀI 4: CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL 

A-Hàm đơn giản

 1. Nhóm hàm số học: Round; Int; Mod; Abs; Sqrt
 2. Nhóm hàm tính toán: Sum; Max; Min; Average; Rank; Count; Counta; countblank;
 3. Nhóm hàm chuỗi: Left; Right; Mid; Len;
 4. Nhóm hàm thời gian: Day; Month; Year; Second; Minute; Hour; Date; Time

B- Nhóm hàm Logic: And; Or; Not; If

C- Nhóm hàm tìm kiếm: Vlookup; Hlookup

D- Nhóm hàm thống kê:

 1. Nhóm thống kê: Countif; Countifs, Sumif, Sumifs
 2. Nhóm hàm CSDL: Dsum; Dmax; Dmin; Dcount
 3. Nhóm hàm lọc và rút trích dữ liệu: Filter, Advanced

BÀI 5: BIỂU ĐỒ 

 1. Tạo biểu đồ bằng Chart Wizart
 2. Hiệu chỉnh biểu đồ

BÀI 6: IN BẢNG TÍNH

 1. Định dạng trang in
 2. In trang tính

MICROSOFT POWERPOINT

microsoft-powerpoint

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT POWERPOINT 

 1. Giới thiệu chung
 2. Khởi động và thoát p.point
 3. Màn hinh P.point:
 4. Khái niệm: Presentation; Slide; Handout
 5. Tạo Presentation
 • Khởi tạo Blank Presentation
 • Sử dụng mẫu Design Template
 1. Lưu Presentation
 2. Mở Presentation có sẵn
 3. Thực hiện Slide show

BÀI 2: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN SLIDE 

 1. Nhập và định dạng
 2. Tạo và định dạng bảng biểu
 3. Chèn hình ảnh, âm thanh
 4. Chèn sơ đồ tổ chức
 5. Chèn các ứng dụng khác

BÀI 3: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN SLIDE

 1. Thêm, xoá
 2. Thay đổi vị trí slide
 3. Thay đổi thiết kế: Slide design; slide layout
 4. Sao chép, xoá, sắp xếp
 5. Sao chép slide từ tập tin khác
 6. Thiết kế Slide mater, chỉnh sửa slide mater
 7. Chèn note

BÀI 4: CÁC HIỆU ỨNG

 1. Thiết lập hiệu ứng chuyển trang
 2. Thiết lập hiệu ứng cho đối tượng

BÀI 5: ÂM THANH VÀ PHIM TRONG SLIDE 

 1. Chèn âm thanh vào slide: hiệu chỉnh thời gian cách thể hiện
 2. Chèn phim, clip vào slide: hiệu chỉnh thời gian cách thể hiện

BÀI 6: CÁC KỸ THUẬT TRÊN SLIDE 

 1. Tạo liên kết trong slide
 2. Tạo nút di chuyển trên các slide
 3. Tạo phiên trình chiếu tùy chọn các slide muốn chiếu
 4. Tạo hiệu ứng cho slide và các đối tượng trên slide

BÀI 7:ĐÓNG GÓI SLIDE 

 1. Đóng gói thành file trình chiếu
 2. Ghi đĩa

BÀI 8: IN ẤN

 1. Thiết lập trang in
 2. Header and Footer
 3. Lựa chọn nội dung: Slide; handout; note page hay outline
 4. Thực hiện in

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

 • Số buổi học: 14 buổi
 • Giờ học: 8h – 21h phù hợp cho mọi đối tượng
 • Ngày học: Từ T2-T7
 • Hotline: 0779944988 – 0779944699
 • Ngân hàng Vietcombank
  Nguyễn Quang Vinh
  STK: 0381000580957
  Chi nhánh Thủ Đức, HCM
  Cú pháp: hoten-sdt-môn học

 

Mời bạn đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN”