0966.222.844

TIN HỌC VĂN PHÒNG NÂNG CAO

Khóa học Tin học văn phòng nâng cao sẽ trang bị cho bạn kiến thức chuyên sâu  các kỹ năng về soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel, trình chiếu Powerpoint.

Giá chỉ:

2,500,000 VND

Khóa học Tin học văn phòng nâng cao sẽ trang bị cho bạn kiến thức chuyên sâu  các kỹ năng về soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel và trình chiếu Powerpoint.

MICROSOFT WORD NÂNG CAO

microsoft-word-nang-cao

BÀI 1: VẼ BIỂU ĐỒ CHART 

 1. Cách tạo biểu đồ không cần kẻ bảng số liệu

 2. Định dạng biểu đồ theo ý muốn

 3. Đổi cột biểu đồ

 4. Các dạng biểu đồ thường gặp

BÀI 2: VẼ LƯU ĐỒ (SƠ ĐỒ) SMARTART

 1. Cách vẽ lưu đồ

 2. Định dạng trang trí lưu đồ

 3. Thủ thuật vẽ các dạng lưu đồ thông dụng nhanh chóng

BÀI 3: CÔNG CỤ TẠO FORM MẪU TIỆN DỤNG

 1. Giới thiệu về Form công dụng, ứng dụng thực tế

 2. Tạo Form:

 • Mở công cụ nâng cao
 • Cách tạo Form
 • Định dạng Form
 • Bảo vệ Form
 1. Lưu Form

BÀI 4: STYLE ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN NÂNG CAO 

 1. Tạo Style riêng cho văn bản

 2. Tạo số thứ tự tiêu đề tự động

 3. Tạo Mục Lục tự động

BÀI 5 : ĐỊNH DẠNG TRANG TRÍ VĂN BẢN 

 1. Tạo Header/ Footer

 • H/F trang chẵn lẻ khác nhau
 • H/F từng trang khác nhau ( ví dụ: trang 1,2 không có H/F từ trang 3 có H/F)
 • Đánh số trang, số trang/ tổng số trang
 • Định dạng số trang ( I,A,1,i…) bắt đầu từ trang tùy ý
 1. Định dạng từng trang khác nhau:

 • Trang đứng trang ngang bất kỳ
 • Đóng khung cho trang bất kỳ

BÀI 6: MAIL MERGE TRỘN TÀI LIỆU 

 1. Letter trộn thư

 2. Enveloper tạo bìa thư

 3. Label tạo nhãn

 4. Directory tạo danh sách

BÀI 7:TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ (FIND & REPLACE) 

 1. Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản

 2. Tìm và thay thế từ hoặc cụm từ trong văn bản

BÀI 8:ĐÓNG DẤU VĂN BẢN (WATERMARK) 

 1. Đóng dấu bằng hình

 2. Đóng dấu bằng chữ

BÀI 9:TẠO PHÍM TẮT CHO WORD (MACRO)

 1. Tạo macro

 2. Sử dụng macr

 3. Đính kèm macro

MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO
microsoft-excel-nang-cao

BÀI 1: CÁC THỦ THUẬT

 1. Bảo vệ sheet, nội dungExcel không cho sửa ( Protect sheet, Protect Workbook)
 2. Đặt mật khẩu cho file Excel ( Set Password Excel)
 3. Đặt tên cho vùng dữ liệu ( Name box )
 4. Tạo liên kết sheet – liên kết tập tin trong Excel ( HyperLink: Existing File or web page, Place in this Document )

BÀI 2: ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN(CONDITIONAL FORMATTING)

 1. Định dạng trình bày bảng tính ( Spreadsheet design)
 2. Sửa định dạng ( Edit Formatting)
 3. Xóa định dạng ( Delete Formatting)

BÀI 3: RÀNG BUỘC DỮ LIỆU (DATA VALIDATION)

 1. Tạo ràng buộc (Settings data)
 2. Tạo hộp thoại gợi ý (Input Message data )
 3. Tạo thông báo lỗi khi nhập sai (Error Alert data)

BÀI 4: CÔNG THỨC MẢNG

 1. Giới thiệu công thức mảng
 • Tính toán dùng công thức mảng
 • Các quy định khi dùng công thức mảng
 1. Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp với If
 • Thống kê tổng theo điều kiện dùng công thức mảng
 • Đếm theo điều kiện dùng công thức mảng

BÀI 5: HÀM DÒ TÌM TỪ NHIỀU BẢNG 

 1. Hàm INDIRECT tham chiếu dữ liệu
 2. Tạo danh sách lấy dữ liệu từ nhiều vùng
 3. Dò tìm dữ liệu theo cột, dòng từ nhiều bảng: Vlookup, Hlookup kết hợp Indirect

BÀI 6: HÀM DÒ TÌM NÂNG CAO

 1. Hàm dò tìm vị trí: Match
 2. Hàm dò tìm giá trị: Index
 3. Dò tìm bảng nhiều dòng nhiều cột: Using INDEX and MATCH together

BÀI 7: CÁC DẠNG THỐNG KÊ ( TOTAL )

 1. Thống kê theo nhóm (SUBTOTAL)
 2. Thống kê từ nhiều bảng ( CONSOLIDATE)
 3. Bảng phân tích dữ liệu (PIVOT TABLE)

BÀI 8: MACRO CƠ BẢN

 1. Tạo Macro (Record Macro)
 2. Sử dụng Macro ( Macro View)
 3. Lưu và đính kèm Macro

BÀI 9: BIỂU ĐỒ NÂNG CAO (CHART DESIGN)

 1. Tạo biểu đồ ( Chart Wizart )
 2. Định dạng biểu đồ ( Chart Formatting)

BÀI 10: IN BẢNG TÍNH ( PRINT)

 1. Định dạng trang in ( Page setup)
 2. In trang tính ( Print practice)

MICROSOFT POWERPOINT
NÂNG CAO

microsoft-powerpoint-nang-cao

BÀI 1: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN SLIDE

 1. Thêm, xoá
 2. Thay đổi vị trí slide
 3. Thay đổi thiết kế: Slide design; slide layout
 4. Sao chép, xoá, sắp xếp
 5. Sao chép slide từ tập tin khác
 6. Thiết kế Slide mater, chỉnh sửa slide mater
 7. Chèn note

BÀI 2: CÁC HIỆU ỨNG

 1. Thiết lập hiệu ứng chuyển trang
 2. Thiết lập hiệu ứng cho đối tượng

BÀI 3: ÂM THANH VÀ PHIM TRONG SLIDE 

 1. Chèn âm thanh vào slide: hiệu chỉnh thời gian cách thể hiện
 2. Chèn phim, clip vào slide: hiệu chỉnh thời gian cách thể hiện

BÀI 4: CÁC KỸ THUẬT TRÊN SLIDE 

 1. Tạo liên kết trong slide
 2. Tạo nút di chuyển trên các slide
 3. Tạo phiên trình chiếu tùy chọn các slide muốn chiếu
 4. Tạo hiệu ứng cho slide và các đối tượng trên slide

BÀI 5:ĐÓNG GÓI SLIDE 

 1. Đóng gói thành file trình chiếu
 2. Ghi đĩa

BÀI 6: IN ẤN

 1. Thiết lập trang in
 2. Header and Footer
 3. Lựa chọn nội dung: Slide; handout; note page hay outline
 4. Thực hiện in

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

 • Số buổi học: 14 buổi
 • Giờ học: 8h – 21h phù hợp cho mọi đối tượng
 • Ngày học: Từ T2-T7
 • Hotline: 0779944988 – 0779944699
 • Ngân hàng Vietcombank
  Nguyễn Quang Vinh
  STK: 0381000580957
  Chi nhánh Thủ Đức, HCM
  Cú pháp: hoten-sdt-môn học

 

Mời bạn đánh giá