Sách 150 thủ thuật Excel ứng dụng văn phòng cơ bản nâng cao – Nguyễn Quang Vinh

Thành thạo tin học văn phòng hãy tìm đến sách 150 Thủ thuật Excel ứng dụng văn phòng cơ bản nâng cao. Trong hơn 10 năm triển khai đào tạo cho hàng nghìn học viên từ sinh viên đến nhân viên văn phòng các công ty tập đoàn, tôi đã đúc kết lại các kiến thức đang được ứng dụng trong thực tế để cho ra cuốn sách 150 Thủ thuật Excel ứng dụng văn phòng cơ bản nâng cao.

Đặc biệt cuốn sách sẽ có kèm theo tài liệu bài tập thực hành để bạn có thể tự học theo lộ trình của cuốn sách giúp đạt hiệu quả và trải nghiệm tốt hơn khi tự học tại nhà.

Với khát vọng mong muốn giúp cho hàng triệu người Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các kiến thức hữu ích, nâng cao năng lực sử dụng Excel của bản thân từ đó giúp cho công việc tốt lên và cơ hội phát triển thăng tiến trong sự nghiệp.

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý độc giả đã theo dõi và ủng hộ Vinh trong suốt thời gian qua.

Nguyễn Quang Vinh Founder Daotaotinhoc.vn

Sách 150 Thủ thuật Excel ứng dụng văn phòng cơ bản nâng cao – Kèm Video và File bài tập thực hành

Đặt ngay sách nhận ưu đãi

SÁCH 150 THỦ THUẬT EXCEL ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG

CHƯƠNG I CÀI ĐẶT MẶC ĐỊNH CHO EXCEL

 1. Cài đặt font chữ mặc định cho excel
 2. Chỉnh thời gian tự động lưu trong excel
 3. Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho giao diện excel

CHƯƠNG II PHÍM TẮT THÔNG DỤNG

 1. Top 5 phím tắt quan trọng trong excel
 2. Phím tắt gạch ngang chữ trong excel
 3. Phím tắt đóng khung và xoá khung excel
 4. Phím tắt vẽ biểu đồ nhanh excel
 5. Phím tắt ẩn dòng, cột nhanh trong excel

CHƯƠNG III THỦ THUẬT BẢO MẬT DỮ LIỆU

 1. Cách ẩn công thức nhưng vẫn tính toán được
 2. Bảo vệ vùng dữ liệu
 3. Bảo vệ sheet không cho thêm xóa sửa sheet mới
 4. Kiểm tra thay đổi nội dung file excel

CHƯƠNG IV THỦ THUẬT NHẬP DỮ LIỆU

 1. Đánh nhanh số thứ tự 1000 dòng
 2. Điền số thứ tự tự động chuyên nghiệp
 3. Nhập nhanh nhiều số 0
 4. Tạo dấu ba chấm hàng loạt
 5. Tạo nhanh dấu check và dấu x
 6. Tạo chỉ số trên và dưới trong excel
 7. Tạo từ viết tắt autocorect
 8. Nhập dữ liệu tự động nhập thời gian
 9. Tự động điền ngày tháng năm nhanh
 10. Thông báo nhập trùng dữ liệu
 11. Quy định số ký tự nhập vào
 12. Quy định nhập số lớn hơn 0
 13. Quy định nhập mã mới nhập được tên
 14. Chọn danh sách trong excel không cần nhập dữ liệu
 15. Danh sách động data validation
 16. Danh sách phụ thuộc
 17. Cách đánh số thứ tự khi trộn ô

CHƯƠNG V KỸ THUẬT CHÈN DỮ LIỆU

 1. Phím tắt chèn icon
 2. Chèn checkbox trong excel
 3. Chèn chữ chìm bên dưới excel
 4. Chèn logo ẩn bên dưới trang
 5. Chèn hình cố định trong ô
 6. Chèn hình dạng comment
 7. Chèn lịch có sẵn trong excel
 8. Chèn số trang excel

Dưới đây là hình ảnh thực tế của Sách 150 Thủ thuật Excel ứng dụng văn phòng cơ bản nâng cao – Nguyễn Quang Vinh

CHƯƠNG VI ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU CƠ BẢN

 1. Tự động định dạng hàng, cột
 2. Canh giữa tiêu đề không trộn ô
 3. Cố định dòng, cột
 4. Tắt gridline trong excel
 5. Thêm nhiều dòng cột
 6. Di chuyển nhanh các sheet
 7. Chọn nhanh các ô trống trong excel
 8. Định dạng bảng tính với table
 9. Đặt tên vùng dữ liệu
 10. Kẻ đường chéo trong ô
 11. Định dạng đơn vị tiền
 12. Định dạng số 0 trước dãy số
 13. Header, footer trong excel
 14. Kỹ thuật ngắt trang giấy
 15. Định dạng trang in
 16. In lặp lại tiêu đề
 17. In file excel trên một trang giấy
 18. Thêm nhanh nhiều dòng excel

CHƯƠNG VII ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU NÂNG CAO

 1. Rút gọn đơn vị tiền
 2. Tô màu theo dòng có điều kiện
 3. Tô màu theo dòng chẵn lẻ
 4. Định dạng giá trị trùng nhau
 5. Định dạng màu sắc ô bị lỗi
 6. Định dạng ô theo điều kiện chữ
 7. Định dạng ô số âm
 8. Định dạng ô dữ liệu lớn hơn hoặc bằng
 9. Định dạng ngày sắp hết hạn
 10. Cảnh báo ngày hết hạn excel
 11. Định dạng giá trị lớn nhất
 12. Cách group trong excel
 13. Tô màu nhanh dữ liệu cần tìm với conditional formatting

CHƯƠNG VIII HÀM EXCEL ỨNG DỤNG

 1. Hàm int – tính số nguyên
 2. Hàm mod – tính số dư phép chia
 3. Hàm abs hàm giá trị tuyệt đối chuyển số âm sang số dương
 1. Hàm if cơ bản
 2. Hàm if lồng nhau 2 if
 3. Hàm if tính điều kiện thưởng theo doanh thu
 4. Hàm ifs nhiều điều kiện
 5. Hàm iferror – thay thế lỗi
 6. Hàm vlookup – dò tìm dữ liệu theo cột
 7. Chuyển hàm if sang vlookup – dò tìm mở rộng
 8. Hàm hlookup – dò tìm dữ liệu theo dòng
 9. Hàm offset – tham chiếu dữ liệu
 10. List kết hợp với vlookup
 11. Hàm countif – đếm một điều kiện
 12. Hàm countifs – đếm theo nhiều điều kiện
 13. Hàm sumif – tính tổng một điều kiện
 14. Hàm sumifs – tính tổng nhiều điều kiện
 15. Hàm round up – round down – làm tròn lên/xuống
 16. Hàm maxifs – số lớn nhất theo điều kiện
 17. Hàm large và small lấy số lớn/nhỏ thứ k
 18. Hàm rank – xếp hạng
 19. Hàm convert – đổi đơn vị
 20. Hàm today – lấy ngày hiện tại
 21. Hàm date – xử lý ngày tháng năm
 22. Hàm datedif – tính toán ngày, tháng, năm
 23. Hàm workday – tính số ngày làm việc không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ
 24. Hàm index match – dò tìm nhiều dòng nhiều cột
 25. Công thức mảng
 26. Tính lãi suất vay – hàm rate
 27. Tính mục tiêu kinh doanh – goal seek
 28. Tính tổng tiền gửi tiết kiệm – hàm fv
 29. Lấy số lớn nhất theo nhiều điều kiện công thức mảng
 30. Hàm chuyển ngày sang thứ
 31. Hàm chuyển số tự nhiên sang số la mã
 32. Hàm đổi số sang chữ (thành tiền)
 33. Hàm đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch
 34. Hàm đổi chữ hoa sang chữ thường
 35. Hàm tính ngày công trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ
 36. Hàm tính ngày kết thúc trừ thứ Bảy, Chủ nhật
 37. Hàm tìm ngày là tuần thứ mấy trong năm
 38. Hàm tính tổng các dữ liệu khi lọc

CHƯƠNG IX THỦ THUẬT XỬ LÝ DỮ LIỆU

 1. Chuyển dữ liệu từ dòng sang cột
 2. Bỏ dấu chấm trong chuỗi
 3. Đổi dấu chấm thành dấu gạch chéo hàng loạt cho ngày tháng năm
 1. Ghép họ và tên
 2. Ghép nhiều dòng thành một dòng
 3. Dò tìm dữ liệu khác sheet
 4. Dò tìm dữ liệu theo hình ảnh
 5. Dò tìm truy xuất dữ liệu nhanh chóng
 6. Chuyển số thường sang phần trăm
 7. Đổi dạng số sang dạng phần trăm
 8. Đổi tháng ngày sang ngày tháng
 9. Tách một chuỗi thành từng ký tự dùng công thức mảng
 1. Tách một ô ra nhiều ô
 2. Tách họ tên đệm và tên
 3. Tách số khỏi dãy ký tự không dùng hàm
 4. Sửa lỗi khoảng trắng font chữ
 5. Sắp xếp theo tên
 6. Tạo lọc dữ liệu cho nhiều bảng cùng lúc
 7. Lọc dữ liệu theo màu sắc
 8. Lọc dữ liệu trùng lặp theo màu sắc
 9. Hai cách tính tổng nhanh
 10. Tính số giờ làm việc
 11. Tính thâm niên
 12. Lọc dữ liệu trùng nhau giữa hai bảng bằng Vlookup
 13. Cách xếp loại bằng hàm vlookup
 14. Ghép nối hai file excel
 15. Tự động xóa các dòng trống
 16. Xóa các ô chứa công thức
 17. Xóa dữ liệu trùng lặp
 18. Sắp xếp thứ tự bảng 2 giống bảng 1
 19. Tách nội dung trong 1 sheet thành nhiều sheet
 20. Lưu hình trong file excel về máy tính

CHƯƠNG X THỐNG KÊ DỮ LIỆU

 1. Lọc dữ liệu trùng nhau chỉ để lại 1 giá trị
 2. Thống kê theo nhóm Subtotal
 3. Thống kê dữ liệu không dùng hàm Consolidate
 4. Thống kê nhiều sheet không dùng hàm Consolidate
 5. Thống kê dữ liệu tự động không dùng hàm Pivottable
 6. Lập báo cáo dữ liệu bằng slicer
 7. Lập báo cáo thống kê chuyên nghiệp với biểu đồ

CHƯƠNG XI CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ

 1. Cách vẽ biểu đồ bên trong ô excel
 2. Vẽ biểu đồ với hai trục tung y
 3. Vẽ biểu đồ bằng pivot chart

CHƯƠNG XII LIÊN KẾT DỮ LIỆU EXCEL

 1. Liên kết dữ liệu từ excel sang word
 2. Liên kết dữ liệu từ excel sang powerpoint
 3. Liên kết biểu đồ excel với powerpoint

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sách 150 Thủ thuật Excel ứng dụng văn phòng cơ bản nâng cao của tác giả Nguyễn Quang Vinh

Đặt ngay sách nhận ưu đãi

5/5 - (1 vote)