0764222218

Hàm LARGE trong excel là gì? Ứng dụng hàm LARGE trong Excel

hàm large trong excel

Hàm LARGE trong excel là hàm gì?

Bạn muốn tìm giá trị lớn thứ nhất, giá trị lớn thứ hai hoặc giá trị lớn thứ n trong mảng dữ liệu; thì hàm Large sẽ hỗ trợ giúp bạn tìm ra giá trị có thứ hạng mà bạn mong muốn.

Hàm LARGE trong Excel là một hàm được sử dụng để tìm một giá trị có thứ hạng mong muốn trong mảng dữ liệu đó. 

hàm large trong excel
Hình 1. Cách sử dụng hàm large trong excel

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tính năng hàm LARGE một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất!

Công thức hàm Large.

=LARGE(array,k)

Trong đó:

  • array: một mảng hoặc vùng chứa dữ liệu cần chọn giá trị lớn thứ k
  • k: là vị trí lớn thứ 1,2,3,…n của dữ liệu cần lấy

Trường hợp, bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong mảng dữ liệu, hàm sẽ có dạng: =LARGE(A2:C7,1).

Hoặc bạn muốn tìm giá trị lớn thứ n trong mảng dữ liệu hàm sẽ có dạng: =LARGE(A2:C7,n).

Ví dụ hàm Large

 

Bước 1: Nhập công thức =Large(D3:D7,1)

hàm large trong excel
Hình 2. Cách sử dụng hàm large trong excel

Bước 2: Bấm Enter, chúng ta sẽ được giá trị lớn nhất trong dữ liệu

hàm large trong excel
Hình 3. Cách sử dụng hàm large trong excel

Tương tự với giá trị lớn thứ 2 hoặc thứ n mà bạn mong muốn:

hàm large trong excel
Hình 4. Cách sử dụng hàm large trong excel

Các lưu ý khi sử dụng hàm Large trong Excel. 

#Value! error – Xảy ra khi đối số k được cung cấp không phải là số.

#NUM error – ​​Xảy ra khi:

  • Mảng được cung cấp trống.
  • Khi giá trị của đối số k nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số lượng giá trị trong mảng đã cho.

Hàm Large kết hợp với INDEX và MATCH

Hàm Large sẽ giúp bạn có thể truy xuất được giá trị lớn thứ n mà bạn mong muốn, nhưng trường bạn cần biết giá trị đó là của sản phẩm nào thì hàm Large kết hợp với Index và Match sẽ giúp bạn tìm được tên sản phẩm có giá trị cao thứ n mà bạn muốn tìm.

 

Hàm có dạng như sau:

=INDEX(C3:C7,MATCH(D9,D3:D7,0)

Trong đó:

  • C3:C7: Tên sản phẩm có giá trị cao nhất cần tìm.
  • D9: Giá trị lớn thứ nhất tìm bằng hàm Large.
  • D3:D7: Giá tiền sản phẩm có giá trị cao thứ nhất cần tìm.

Bước 1: Tìm giá trị lớn thứ nhất bằng hàm Large:

hàm large trong excel
Hình 5. Cách sử dụng hàm large trong excel

Bước 2: Dùng hàm Index và Match để truy xuất tên sản phẩm có giá trị lớn thứ nhất:

hàm large trong excel
Hình 6. Cách sử dụng hàm large trong excel

Bước 3: Bấm Enter:

hàm large trong excel
Hình 7. Cách sử dụng hàm large trong excel

Ta sẽ được tên sản phẩm có giá tiền lớn nhất là XSM 256GB.

Áp dụng tương tự với tên sản phẩm có giá trị thứ n bạn muốn tìm.

Hy vọng với bài viết trên từ Daotaotinhoc.vn giúp bạn dễ dàng thao tác Bên cạnh đó để không bỏ lỡ những mẹo hay trong tin học văn phòng, bạn có thể theo dõi các trang mạng xã hội của Đào tạo tin học ngay nhé!

Chúc các bạn áp dụng thành công!

Mời bạn đánh giá

Để lại một trả lời