0764222218

Hàm lấy đường dẫn của files

Hàm lấy đường dẫn của file(s)

Đôi lúc bạn cần thêm đường dẫn của hàng loạt file vào Excel. Nếu việc này làm thủ công thì rất tốn thời gian, mà Excel lại không có sẵn hàm hay công cụ nào giúp ta cả. Vậy có cách nào để tạo hàm lấy đường dẫn của files cho vào Excel hay không? Hãy xem bài viết này để thấy câu trả lời nhé.

Tạo hàm lấy đường dẫn của files

Lập trình VBA cho phép bạn tạo ra hàm mới trong Excel. Nếu bạn chưa biết cách tạo hàm mới trong Excel thì có thể xem bài viết Tự tạo hàm mới trong Excel

Các bước thực hiện:

Bước 1: Alt+F11 để mở cửa sổ VBA.

VBA Windows
VBA Windows

Bước 2: Tạo Module mới.

Insert Module
Insert Module

Bước 3: Chèn code sau vào module.

Dim FD As FileDialog
Dim Add As String
Function GETFILEPATH() As String
  Set FD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  Add = Application.ThisCell.Offset(1, 0).Address
  FD.AllowMultiSelect = True
  If FD.Show Then
    GETFILEPATH = FD.SelectedItems(1)
    If FD.SelectedItems.Count > 1 Then
      Evaluate "GET_FILE_PATH()"
    End If
  End If
End Function
Sub GET_FILE_PATH()
  Dim Arr() As String
  ReDim Arr(2 To FD.SelectedItems.Count) As String
  For i = 2 To FD.SelectedItems.Count
    Arr(i) = FD.SelectedItems(i)
  Next
  Range(Add).Resize(UBound(Arr) - 1, 1) = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
End Sub
Hàm lấy đường dẫn của files
Hàm lấy đường dẫn của files

Bước 4: Sử dụng hàm trong Excel.

Bạn chỉ cần gõ hàm =GETFILEPATH() trong Excel bình thường như các hàm khác và nhấn Excel.

Sử dụng hàm GETFILEPATH
Sử dụng hàm GETFILEPATH

Khi đó chương trình sẽ hiện lên hộp thoại chọn files để bạn có thể chọn những file cần lấy đường dẫn như hình bên dưới.

Chọn files cần lấy đường dẫn

Chọn files cần lấy đường dẫn

Bạn chọn file xong rồi nhấn OK sẽ nhận được kết quả.

Kết quả sau khi sử dụng hàm GETFILEPATH
Kết quả sau khi sử dụng hàm GETFILEPATH

Nếu bạn vẫn chưa thành công thì có thể xem video bên dưới để hiểu rõ hơn nhé.

Video hướng dẫn:

 

Tài liệu thực hành:

Link tải tài liệu thực hành ngay tại đây: https://drive.google.com/file/d/1bK6IPNUYh-fzi52Ep-Bz7cedYSsGFesf/view?usp=sharing

Link dự phòng: https://drive.google.com/file/d/17r76AqR1W-Hy5QpjruWhQJf5Ti4DiL62/view?usp=sharing

Danh sách các video Thủ Thuật Excel VBA

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về Excel hoặc VBA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời bạn đánh giá