0966.222.844

Cách sử dụng hàm counta trong excel để đếm số ô mới nhất 2022

Hàm Counta Trong Excel

Trong bài viết hướng dẫn cách sử dụng hàm count trong excel, Daotaotinhoc.vn đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm count để đếm các ô có số liệu.  Vậy  để đếm các ô chứa số liệu lẫn dữ liệu trên Excel thì chúng ta sẽ sử dụng hàm counta trong excel. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây!

Trong excel, ngoài việc sử dụng các phép tính thì chúng ra còn sử dụng các hàm đếm trong excel để thực hiện các công việc liên quan đến thống kê. Nếu hàm coutn dùng để đếm các ô chứa dữ liệu là số. Vậy hàm counta trong excel được dùng để đếm các giá trị dữ liệu là số liệu lẫn dự liệu trong file.

Hàm COUNTA trong excel là gì?

Hàm COUNTA trong Excel để đếm các ô trong một vùng nhất định có chứa dữ liệu, đếm tất cả các ô không rỗng có chứa dữ liệu. Hàm đếm này không phân biệt kiểu dữ liệu số hay dạng text trong vùng dữ liệu hoặc trong một tập giá trị, như số, ngày giờ, giá trị văn bản,….

Cách dùng hàm COUTNTA để đếm số ô chưa dữ liệu

Công thức hàm COUNTA

Hàm COUNTA trong Excel có công thức hàm: COUNTA(value1, [value2],…).

Trong đó:

  • Value 1, Value 2: Là danh sách các giá trị, phạm vi ô hay tham chiếu muốn đếm số.
  • Value 1: Là tham số bắt buộc còn những giá trị value còn lại không bắt buộc, chứa tối đa 255 giá trị vaue.

Ví dụ minh họa 1: hàm COUNTA đếm ô Excel trong 1 phạm vi dữ liệu

Ví dụ minh họa: Chúng ta có một bảng dữ liệu với các giá trị khác nhau, chúng ta sẽ sử dụng hàm counta trong excel để đếm số ô có chứa dữ liệu trong bảng.

Bước 1: Nhập công thức hàm counta: =COUNTA(C2:C8) vào ô muốn trả về kết quả. Ở đây Daotaotinhoc.vn chọn ô C9

hàm counta trong excel
hàm counta trong excel

Bước 2: Nhấn Enter để xem kết quả trả về

Kết quả trả về hàm counta
Kết quả trả về hàm counta

Như vậy, kết quả trả về là 7 nghĩa là có 7 ô chứa dữ liệu trong cột Giá trị, hàm counta không phân biệt các giá trị trong ô bao gồm văn bản, ngày tháng, kí tự đặc biệt.

Khi chúng ta xóa bất cứ dữ liệu nào trong ô thì hàm counta trong excel sẽ tự động giảm xuống. Hàm counta trong excel sẽ tự động bỏ qua các ô trống đó.

hàm counta trong eexcel
hàm counta trong excel

Ví dụ minh họa 2: Hàm counta đếm ô trong excel với nhiều phạm vi

Với những file dữ liệu đếm ô trong nhiều phạm vi thì hàm COUNTA cũng vẫn đếm chính xác như khi đếm các ô trong 1 phạm vi dữ liệu. Chúng ta có file Excel với 2 bảng dữ liệu như dưới đây. Đếm số ô có chứa dữ liệu trong cột Giá trị.

Bước 1: Nhập công thức hàm counta: =COUNTA(C2:C8;G2:G8) vào ô muốn trả kết quả về. Ở đây Daotaotinhoc.vn chọn ô C9.

hàm counta đếm nhiều phạm vi
hàm counta đếm nhiều phạm vi

Bước 2: Nhấn Enter để xem kết quả trả về

kết quả trả về hàm counta
kết quả trả về hàm counta

Như vậy cách sử dụng hàm COUNTA trong excel để đếm số ô chứa dữ liệu trên Excel rất đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể dùng hàm để đếm ô không rỗng trong 1 phạm vi hoặc nhiều phạm vi khác nhau. Các số liệu được đếm không phân biệt trừ ô rỗng.

Xem thêm:

Các khóa học excel từ cơ bản đến nâng cao.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Daotaotinhoc.vn

Mời bạn đánh giá

Để lại một trả lời