0966.222.844

Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR trong Excel

 Bạn đang loay hoay không biết cách sử dụng hàm IFEROR trong Excel như thế nào?


Trong bài viết dưới đây, Đào tạo tin học sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel để tìm ra lỗi sai nhé! Vậy hàm IFERROR sử dụng như thế nào?

Ta sử dụng hàm IFERROR để bẫy và xử lí các lỗi có trong một công thức. Hàm IFERROR trả về một giá trị xác định nếu công thức có lỗi hoặc sẽ trả về kết quả của công thức nếu công thức đó không có lỗi.
Đầu tiên, cùng tìm hiểu cú pháp của hàm IFERROR
IFERROR(Value; Value_if_error)
Trong đó:

  • Value: để kiểm tra xem có lỗi hay không;
  • Value_if_error: giá trị để trả về nếu công thức value bị lỗi,
  • Các kiểu lỗi được đánh giá: #N/A, #VALUE!, #REF!; #DIV/0!, NAME? hoặc #NULL!.

Dưới đây daotaotinhoc.vn sẽ đưa ra vài ví dụ để mọi người có thể hình dung cụ thể cách sử dụng hàm IFEROR.
-Ví dụ 1: Khi vào Excel, ta thực hiện gõ = IFERROR thì ngay lập tức hàm sẽ xuất hiện như ảnh dưới đây:
– Ví dụ 2: Khi ta muốn tính % số công việc hoàn thành trong bảng, ta nhập =(D5/C5) lập tức cho ra kết quả tính phần trăm của bảng dữ liệu. Tuy nhiên, cột E5 lại cho ra giá trị #Value!, lí do là vì dữ liệu chứa chữ và số nên đã xảy ra lỗi. Kết quả chỉ xuất hiện khi hai dữ liệu trong bảng cần tính đồng nhất với nhau!


– Ví dụ 3: Dùng hàm IFERROR để khắc phục với cú pháp FERROR(D5/C5;” “) hàm này có nghĩa là nếu công thức này không bị lỗi thì ngay lập tức sẽ cho ra kết quả của công thức, ngược lại nếu bị lỗi sẽ hiện khoảng trắng như công thức (;” ”).


Dưới đây là kết quả sau khi nhập hàm, ta có thể thấy phần kết quả hiện khoảng trắng vì dữ liệu bị lỗi nên không cho ra kết quả.

Hi vọng bài viết của Đào tạo tin học sẽ giúp ích phần nào cho các bạn trong việc dùng hàm IFERROR.
Chúc các bạn thành công!

Mời bạn đánh giá

Để lại một trả lời