0764222218

Top 10 Hàm Thông Dụng Trong Excel 2022

10-ham-thong-dung-trong-excel-2022

Trong Excel có rất nhiều hàm khác nhau, để có thể học hết tất cả đó là một quá trình dài. Sau đây là top 10 Hàm Thông Dụng Trong Excel 2022 được tổng hợp lại từ Đào Tạo Tin Học, để có thể giúp các bạn dễ dàng học hơn. Từ đó có thể sàn lọc ra được những hàm quan trọng mà cần thành thạo. Hãy cùng Đào Tạo Tin Học tìm hiểu thêm về  10 hạm thông dụng đó nha.

Bạn hiểu thế nào về Hàm trong Execl?

Để hiểu rõ về các hàm tính toán, thì bạn cần phải biết hàm trong Excel là gì. Bạn có thể hiểu hàm là cú pháp hoặc là câu lệnh trong excel để sử dụng tính toán nhanh lẹ và chính xác. Tuy nhiên những cú pháp nhập vào cần phải chính xác, chỉ cần sai một lỗi thì cũng sẽ báo lỗi. Do đó sử dụng hàm trong Excel rất khó vì vậy hãy cùng mình theo sát 10 hàm thông dụng trong Excel được dùng nhiều trong 2022 này.

Top 10 hàm được sử dụng trong Excel phổ biến nhật hiện này

Sau khi sàn lọc kĩ càng, thì mình đã tổng hợp được các hàm phổ biến được sử dụng nhiều trong văn phòng, báo cáo. Các bạn hãy nắm vững các hàm này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc cũng như là không bị lỗi thời. So với thời điểm công nghệ thông tin đang phát triển.

1. Hàm SumIF trong Excel và cách sử dụng

Hàm SUMIFS là hàm tính tổng các ô trong vùng mà bắt buộc phải thỏa mãn một hay nhiều điều kiện.

Cú pháp: =SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Ví dụ: Tính tổng sản phẩm mà nhân viên bán hàng Khánh bán ra có đơn giá mặt hàng dưới 300.000đ.

vi-du-ham-sumifs
vi-du-ham-sumifs

Nhập công thức =SUMIFS(E2:E7,D2:D7,”Khánh”,F2:F7,”<300000″)

vi-du-ham-sumifs-1
vi-du-ham-sumifs-1

Kết quả đạt được

vi-du-ham-sumifs-2
vi-du-ham-sumifs-2

2. Hàm COUNT trong excel và cách sử dụng

Hàm COUNT là các hàm đếm số lần xuất hiện trong excel , đồng thời sẽ đếm các số có trong danh sách tham chiếu

Cú pháp: =COUNT(value1, [value2], …)

Ví dụ: Đếm số dòng của mục số lượng

vi-du-ham-count
vi-du-ham-count

Nhập công thức =COUNT(E2:E7)

Kết quả đạt được

3. Hàm COUNTIFS trong excel và cách sử dụng

Hàm COUNTIFS là hàm đếm ô có một hoặc nhiều điều kiện.

Cú pháp: =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

Ví dụ: Đếm số sản phẩm mà nhân viên Khánh đang phụ trách.

vi-du-ham-countifs

Nhập công thức =COUNTIFS(D2:D7,”Khánh”)

vi-du-ham-countifs-1

Kết quả đạt được

vi-du-ham-countifs-2

4. Hàm VLOOKUP trong excel và cách sử dụng

Hàm VLOOKUP là hàm dùng để tìm kiếm giá trị tương ứng mà mình chọn ở cột dọc đầu tiên và cho kết quả tương ứng trong cột dọc cố định.

Cú Pháp : = VLOOKUP (Giá_trị_mục, Bảng_mảng, Col_index_Num, Phạm vi_lookup)

Ví dụ: Nhập tên sản phẩm từ bảng có sẵn

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Nhập công thức =VLOOKUP(C2,$C$14:$D$19,2,0)

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Kết quả đạt được

10 hàm thông dụng trong excel 2022

5. Hàm HLOOKUP trong excel và cách sử dụng

Hàm HLOOKUP là hàm dùng để tìm kiếm giá trị tương ứng mà mình chọn ở dòng ngang đầu tiên và cho kết quả tương ứng trong dòng ngang cố định.

Cú pháp : = HLOOKUP (Lookup_value, Table_ array, Row_index_Num, Range_lookup)

Ví dụ: Nhập đơn giá từ bảng có sẵn

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Nhập công thức =HLOOKUP(C2,$D$13:$I$14,2,0)

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Kết quả đạt được

10 hàm thông dụng trong excel 2022

6. Hàm TEXT trong excel và cách sử dụng

Hàm TEXT trong Excel là một hàm mà sẽ giúp bạn chuyển đổi giá trị từ số sang chuỗi văn bản ở một định dạng cụ thể

Cú pháp: =TEXT(value, format_text)

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Ví dụ: Chuyển đổi ngày tháng năm sang dạng chữ

Nhập công thức =TEXT(B2,”mmmm,d,yyyy”)

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Kết quả đạt được

10 hàm thông dụng trong excel 2022

7. Hàm AND trong excel và cách sử dụng

Hàm AND là một trong những hàm logic cơ bản được dùng nhiều trong Excel. Hàm AND ít khi được sử dụng một mình mà thường được sử dụng kết hợp với các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic khác, đặc biệt là thườn dùng với hàm IF.

Cú pháp=AND(Điều kiện 1,Điều kiện 2,…)

Ví dụ: Cho các giá trị sau

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Nhập công thức =AND(B3<10,B4>20) Nếu sai thì sẽ cho ra kết quả là False

Nhập công thức =AND(B4>10,B3>10) Nếu đúng thì sẽ cho ra kết quả là True

8. Hàm OR trong excel và cách sử dụng

Hàm OR là một hàm logic để kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc. Nếu đúng sẽ cho ra kết quả True, và ngược lại nếu sai sẽ cho ra kết quả false

Cú pháp: =OR(logical1, [logical2], …)

Ví dụ

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Nhập công thức =OR(D2=”Kem chống nắng”,D2=”Kính râm”)

Nếu thỏa điều kiện thì sẽ cho ra kết quả True

Nếu không thỏa điều kiện thì sẽ cho ra kết quả False

9. Hàm AVERAGE  trong excel và cách sử dụng

Hàm AVERAGE là một trong những hàm cơ bản trong Excel hỗ trợ tính toán trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính Excel một cách nhanh chóng

Cú pháp = AVERAGE (Number1, [Number2], [Number3],…)

Ví dụ: Tính điểm trung bình các môn học

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Nhập công thức =AVERAGE(D4:G4)

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Kết quả đạt được

10 hàm thông dụng trong excel 2022

10. Hàm TRIM trong excel và cách sử dụng

Hàm TRIM trong excel là một trong các hàm cơ bản trong Excel mà chúng ta không thể bỏ qua nó sẽ giúp bạn xử lý các khoảng trắng nằm thừa thải trong bảng tính khi bạn nhập hay dán văn bản từ một cơ sở dữ liệu khác, một website, một chương trình văn bản khác.

Cú Pháp: =TRIM(Text)

Ví dụ:

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Nhập cú pháp =TRIM(C4)

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Kết quả đạt được

10 hàm thông dụng trong excel 2022

Tổng kết

10 hàm thông dụng nhất trong excel

Hàm SUMIF=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)
Hàm COUNT=COUNT(value1, [value2],…
Hàm COUNTIFS=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)
Hàm VLOOKUP= VLOOKUP (Giá_trị_mục, Bảng_mảng, Col_index_Num, Phạm vi_lookup)
Hàm HLOOKUP= HLOOKUP (Lookup_value, Table_ array, Row_index_Num, Range_lookup)
Hàm TEXT=TEXT(value, format_text)
Hàm AND=AND(Điều kiện 1,Điều kiện 2,…)
Hàm OR=OR(logical1, [logical2], …)
Hàm AVERAGE= AVERAGE (Number1, [Number2], [Number3],…)
Hàm Trim=TRIM(Text)

Ở trên là 10 hàm thông dụng trong excel được sử dụng nhiều ở thời điểm hiện tại mà mình đã sàn lọc ra. Bạn có thể xem và thực hành theo các ví dụ, ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học về tin học văn phòng tại đây.

Xem các bài viết liên quan đến Excel tại đây

Nguồn: Daotaotinhoc.vn

Mời bạn đánh giá

Để lại một trả lời