0966.222.844

3 cách chuyển chữ in hoa thành chữ thường trong Excel và ngược lại

3 cách chuyển chữ in hoa thành thường trong excel

Chúng ta thường xuyên sử dụng Excel để tính toán tổng, nhân, chia, cộng, trừ,… cho nhiều mục đích khác nhau. Nhưng chúng ta cũng sử dụng các từ, chữ cái rất nhiều trong công việc và vẫn chưa biết cách để chuyển chữ in hoa thành chữ thường trong excel. Trong bài viết dưới đây daotaotinhoc sẽ hướng dẫn chi tiết về cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel.

Các hàm Excel để thay đổi các trường hợp trong văn bản

Microsoft Excel có ba chức năng đặc biệt mà bạn có thể sử dụng để thay đổi kiểu chữ khác nhau. Đó là hàm UPPER , LOWER và PROPER. Hàm UPPER cho phép bạn chuyển đổi tất cả các chữ thành chữ hoa. Hàm LOWER giúp chuyển đổi các chữ in hoa thành chữ thường. Hàm PROPER làm hàm chuyển đổi chữ cái đầu tiên của chữ in thường sang in hoa.

Sử dụng hàm Lower để chuyển đổi chữ in hoa thành chữ thường trong Excel.

Hàm Lower là hàm chuyển đổi toàn bộ các ký tự chuyển chữ in HOA thành chữ thường trong excel

Công thức hàm Lower:

=Lower(text)

  • Trong đó:

Text: là các chuỗi văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường.

Ví dụ minh họa hàm Lower:

Bước 1: Nhập công thức =Lower(text)

hàm lower trong excel 1
Hình 1. 3 cách chuyển chữ in hoa thành chữ thường trong excel và ngược lại

Bước 2: Nhấn Enter, kết quả chuyển đổi từ chữ hoa sang chữ thường.

hàm lower trong excel 2
Hình 2. 3 cách chuyển chữ in hoa thành chữ thường trong excel và ngược lại

Bước 3: hãy kéo biểu tượng Fill Handle đến các cột cần chuyển đổi chữ thường

hàm lower trong excel 3
Hình 3. 3 cách chuyển chữ in hoa thành chữ thường trong excel và ngược lại

Sử dụng hàm UPPER để chuyển đổi chữ in thường thành chữ in hoa trong Excel.

Hàm UPPER là hàm chuyển đổi toàn bộ các ký tự chuyển chữ in thường thành chữ in hoa trong excel

Xem thêm:

Khóa học luyện thi tin học quốc tế MOS Excel 2016 thực tế

Cách sử dụng hàm DATE trong Excel cực hay dễ làm kèm ví dụ minh họa

Công thức hàm UPPER:

=UPPER(text)

  • Trong đó:

Text: là các chuỗi văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ in thường thành chữ in HOA.

Ví dụ minh họa hàm UPPER:

Bước 1: Nhập công thức =UPPER(B2)

hàm upper trong excel 1
Hình 4. Cách chuyển chữ in thường thành chữ in hoa trong excel

 

Bước 2: Nhấn Enter, kết quả chuyển đổi từ chữ in thường sang chữ in HOA.

hàm upper trong excel 2
Hình 5. Cách chuyển chữ in thường thành chữ in hoa trong excel

Bước 3: hãy kéo biểu tượng Fill Handle đến các cột cần chuyển đổi chữ HOA

hàm upper trong excel 3
Hình 6. Cách chuyển chữ in thường thành chữ in hoa trong excel

Sử dụng hàm PROPER để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chữ in thường sang in hoa

Hàm PROPER là hàm để chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuyển chữ in thường sang chữ in hoa trong excel.

Công thức hàm PROPER:

=PROPER(text)

  • Trong đó:

Text: là các chuỗi văn bản mà bạn muốn chuyển đổi ký tự đầu tiên thành chữ thường.

Ví dụ minh họa hàm PROPER:

Bước 1: Nhập công thức =PROPER(B2)

hàm proper trong excel 1
Hình 7. Cách chuyển đổi ký tự đầu tiên của chữ in thường sang in hoa

Bước 2: Nhấn Enter, kết quả chuyển đổi chữ in HOA đầu của các ký tự .

hàm proper trong excel 2
Hình 8. Cách chuyển đổi ký tự đầu tiên của chữ in thường sang in hoa

Bước 3: hãy kéo biểu tượng Fill Handle đến các cột cần chuyển đổi chữ in HOA đầu của các ký tự

hàm proper trong excel 3
Hình 9. Cách chuyển đổi ký tự đầu tiên của chữ thường sang in hoa

Daotaotinhoc đã giới thiệu và đưa ra ví dụ minh họa chi tiết cách sử dụng hàm chuyển  đổi font chữ trong Excel. Mong rằng, qua bài viết trên daotaotinhoc có thể giúp ích cho các bạn trong công việc, học tập,… Chúc các bạn thành công!

Mời bạn đánh giá

Để lại một trả lời